Oferta - Sekcja Pływacka

  • Grupowe treningi pływackie 2x w tygodniu (zajęcia trwają 1h), prowadzi Dariusz Wolny.
  • Specjalistyczny trening funkcjonalny, motoryczny na sali dedykowany danej dyscyplinie raz na miesiąc.
  • Kontrola realizacji planów treningowych oraz monitoring postępów.
  • Wideo analiza postępów pływania (1x na 3 m-c).
  • Opieka trenerska w czasie treningu.
  • Grupowy plan treningowy.
  • Przynależność do Triathlon Clubu.

Cena: Do Ustalenia

Jednorazowe uczestnictwo w sekcji pływackiej

  • 60zł za zajęcia (basen 1h zajęć)
  • Pierwszeństwo w zajęciach mają klubowicze Triathlon Club.